Cam CNC İşleme

CNC işleme, projeye uygun olarak camın kenarının veya yüzeyinin, istenen desen veya şekle göre, bilgisayar destekli makine ile işlenmesidir.

Standart dışı şekillerin kenar işlemesi, parça çıkarmalar, şekilli kesimler ve menteşe açma gibi işlemler CNC işleme vasıtası ile ±0.5 mm tölerans ile yapılır.