Temperlenmiş Cam

  • Yatay hat üzerinde camın dış yüzeylerine basınç gerilimi, ortasına ise dolaylı bir çekme gerilimi kazandırmak için ısıtma ve soğutma aşamalarını içerir,
  • Camın dayanıklılığını ve ısıl gerilimlere karşı direncini artırır,
  • Ürünlerin hacmini, kimyasal yapısını, renk ve berraklığını değiştirmez.